Cennik

przeglądy z wykorzystaniem kamery wewnątrzustnej 50 zł
pełna higienizacja: skaling (usuwanie kamienia),
piaskowanie (usuwanie osadów i przebarwień), fluoryzacja (wzmocnienie szkliwa),
instruktaż higieny jamy ustnej
350 zł
skaling (usuwanie kamienia) 200 zł
piaskowanie (usuwanie osadów i przebarwień) 200 zł
znoszenie nadwrażliwości od 50 zł
Znieczulenie na życzenie pacjenta 50 zł
wypełnienie światłoutwardzalne w zależności od wielkości ubytkuod 300
odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego500 zł
wypełnienie ubytku substytutem zębiny Biodentine/MTA150 zł
płukanie kieszonki dziąsłowej z aplikacją leku150 zł
szynowanie rozchwianych zębówod 300 zł
znieczulenie zwykłew cenie zabiegu
znieczulenie komputerowe50 zł
odbudowa estetyczna przednich zębów (licówka kompozytowa) od 400 zł
wybielanie zębów gabinetowe 1 000 zł
wypełnienie w zębie mlecznym w zależności od wielkości ubytku i materiału150 zł
ekstrakcja zęba mlecznego150 zł
leczenie endodontyczne zęba mlecznego300 zł
lakowanie pojedyńczego zęba100 zł
lakierowanie zębów (jeden łuk)50 zł
wizyta adaptacyjna (z przeglądem)50 zł
  
siekacze i kły od 500 zł
przedtrzonowce od 800 zł
trzonowce od 1100 zł
usunięcie wkładu korzeniowo – koronowego 400 zł
zamknięcie perforacji przy użyciu materiału MTA od 300 zł
siekacze i kłyod 800 zł
przedtrzonowceod 1 100 zł
trzonowce0d 1 300 zł
proteza akrylowa całkowita  1000 zł
proteza akrylowa częściowa 800 zł
proteza szkieletowa 1 600
proteza acetalowa (z białymi klamrami) 2000 zł
naprawa protezy/dostawienie zęba od 300 zł
podścielenie protezy         400 zł
Inlay/Onlay ceramiczny (nadbudowa korony zęba) 1200 zł
korona porcelanowa na metalu         1100 zł
korona pełnoceramiczna       1 600 zł
most porcelanowy na metalu (jeden punkt)          1200 zł
most pełnoceramiczny (jeden punkt)       1 600 zł
wkład korzeniowo – koronowy metal pojedyńczy od 400 zł
wkład korzeniowo – koronowy metal składany od 500 zł
wkład korzeniowo – koronowy cyrkonowy od 500 zł
wax – up/mock – up (jeden punkt) 50 zł
korona/most tymczasowy (jeden punkt) od 150 zł
usunięcie wkładu korzeniowo – koronowego 400 zł
usunięcie starej korony/mostu/licówki (jeden punkt) 200 zł
modele diagnostyczne 50 zł
szyna relaksacyjna 500 zł
konsultacja chirurgiczna ze zdjęciem rtg (płatne na pierwszej wizycie chirurgicznej niezależnie od kosztów zabiegu) 150 zł
konsultacja implantogiczna 200 zł
ekstrakcja zęba stałego (z szyciem jeśli wystąpi konieczność) od 300 zł
ekstrakcja zęba mlecznego 150 zł
nacięcie ropnia, wycięcie kapturka dziąsłowego usunięcie ruchomego odłamu wraz z zaopatrzeniem od 200 zł
ekstrakcja ósemek od 450 zł
podcięcie wędzidła wargi górnej 200-250 zł
podcięcie wędzidła języka 200-250 zł
zamknięcie połączenia ustno-zatokowego 200-300 zł
badanie histopatologiczne 120 zł
chirurgiczne usunięcie zęba od 450 zł
chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego 500-600 zł
kiretaż otwarty 300 zł/ząb
szycie rany błony śluzowej od 100 zł
resekcja korzenia zęba przedniego 350-400 zł
resekcja każdego kolejnego zęba przedniego(w trakcie jednego zabiegu) 150-200 zł
resekcja zęba bocznego 400-450 zł
implant cz.chirurgiczna (Ankylos f.Densply Maillefer) ok.2800-3000 zł
implant cz.protetyczna(śruba gojąca, łącznik, korona 3600 zł
indywidualny szablon do wszczepiania implantów 1500 zł
wycięcie przerostów błony śluzowej 300-400 zł
plastyka wyrostka zębodołowego szczęki/żuchwy 300-350 zł
usunięcie torbieli 350-400 zł
Hemisekcja 200-400 zł
Premolaryzacja 200-400 zł
Chirurgiczne wydłużenie korony 300-600 zł
Zabieg wycięcia kieszonki dziąsłowej 200-300 zł
Sinus lift(podniesienie zatoki szczękowej) 2500-3000 zł
Augmentacja wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem materiału kościozastępczego Bio-oss i membrany Bio-guide 2000-4000 zł
Augmentacja materiałem biologicznym własnego pochodzenia 1500-2000 zł
IPRF-APRF 300 zł
przegląd, plan leczenia, zdjęcie RVG recepta,  150 zł
RVG (zdjęcie) z nagraniem na nośnik zewnętrzny 50 zł
pacjentka