Jakie czynniki wpływają na powstawanie wad zgryzu?

aparat na zęby

Zgryzem nazywa się stosunek pomiędzy łukami zębowymi w żuchwie i w szczęce. Co przyczynia się do powstawania wad zgryzu?

Wada zgryzu – co to jest?

Prawidłowy zgryz jest symetryczny i umożliwia on współpracę górnego i dolnego łuku zębowego.

Gdy dochodzi do wad zgryzu, wówczas zęby rozmieszczone są tak, że ich pozycje nie są poprawne względem siebie, co przyczynia się nie tylko do pogorszenia estetyki uśmiechu, lecz też innych negatywnych konsekwencji.

Konsekwencje nieprawidłowego zgryzu:
– Nieestetyczny wygląd uśmiechu i twarzy,
– Większe ryzyko niszczenia szkliwa zębowego, próchnicy, paradontozy i innych chorób zębów,
– Problemy z prawidłową mową,
– Utrudnione żucie,
– Bóle stawu skroniowo-żuchwowego,
– Bóle głowy.

Rodzaje wad zgryzu

Wyróżnia się różne rodzaje wad zgryzu w zależności od ustawienia zębów. Jakie wady zgryzu diagnozowane są najczęściej?

Wśród wad zgryzu znajdują się:
Tyłozgryz – cofnięcie dolnego łuku zębowego względem górnego.
Przodozgryz – wysunięcie dolnego łuku zębowego do przodu względem górnego.
Zgryz krzyżowy – zęby dolne w określonych miejscach zachodzą na górne.
Zgryz głęboki – znaczne zachodzenie górnych zębów przednich na dolne.
Zgryz otwarty – zęby w łukach zębowych nie stykają się ze sobą prawidłowo.

W zdiagnozowaniu wad zgryzu pomoże stomatolog w Gliwicach – w przypadku nieprawidłowego ustawienia zębów zaleci on konsultację u ortodonty w celu wykonania dokładnej diagnostyki i rozpoczęcia leczenia.

Jak powstają wady zgryzu?

Do powstawania wad zgryzu dochodzi na skutek wielu czynników, dlatego często trudno jednoznacznie wskazać, co powoduje powstanie nieprawidłowego ustawienia zębów w łuku.

Główne zynniki wpływające na nieprawidłowy rozwój zgryzu dzielone są na kilka kategorii:
– Czynniki genetyczne,
– Czynniki miejscowe,
– Choroby ogólnoustrojowe.

Czynniki genetyczne
Są to czynniki, które warunkowane są genetycznie, czyli mogą one również występować rodzinnie. Jeżeli zatem podobne wady zgryzu występowały u rodziców, dziadków, wtedy istnieje wysokie ryzyko, że będą one przenosiły się także na dzieci, wnuków.

Czynniki genetyczne mogą działać na wygląd żuchwy i powodować progenię, czyli przodożuchwie, makrogenię, czyli wielkożuchwie, zbyt małą wielkość żuchwy, dlatego nie mieszczą się w niej wszystkie zęby.

Czynniki miejscowe
Do powstawania wad zgryzu dochodzić może również na skutek czynników działających na zęby miejscowo. Czynniki te mogą wpływać na zgryz zarówno u dzieci, na przykład jak krzywe zęby od smoczka, jak i u osób dorosłych, przykładowo jako wady powstałe w wyniku zaniechania uzupełniania braku zębowego, co prowadzi co przesuwania się pozostałych zębów.

Do czynników miejscowych powodujących powstawanie wad zgryzu zaliczają się:
– Poród odbywający się kleszczowo, twarzyczkowy,
– Nieodpowiednie układanie dziecka do snu i karmienia,
– Oddychanie przez otwarte usta,
– Przedwczesna utrata zębów na skutek próchnicy,
– Zbyt długie ssanie smoczka, kciuka,
– Ssanie warg, policzków,
– Obgryzanie paznokci,
– Nagryzanie przedmiotów, na przykład ołówka,
– Zgrzytanie zębami,
– Brak uzupełnienia utraconych zębów.

Choroby ogólnoustrojowe
Wady zgryzu mogą być także wywołane przez różne choroby, na przykład zaburzenia działania przysadki mózgowej, schorzenia tarczycy, krzywicę i brak witaminy D, choroby przebyte przez matkę w okresie ciąży, na przykład choroby wirusowe, pasożytnicze, stosowanie określonych leków.